6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Haklarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin ‘….., ……., ….’e tarafımdan sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verilerimin “……….:…;……,…….” tarafından işlenmesine, iş gereği ile sağlık hizmeti verebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımına, kimi ve kurumlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikteki kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda ayrıntılı olarak verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine,

x Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan veri kayıt sistemlerinin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgileri içeren verilerdir; ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, adres, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, kredi kartı bilgileri, imza bilgileri, plaka bilgileri, vb., x Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler, x Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kamera sürveillansında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktalarında alınan kayıtlar, x Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında alınan kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerde yer alan veriler,

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Maddesinde belirtilen veriler (örneğin kan grubu gibi sağlık verileri).
  • biyometrik

‘…..’ Kisisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakında ayrıca web sitesinde bulunan veya sms ile gönderilen Aydınlatma metnini ve haklarımı okudum ve bu açık rızam metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım, Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekilde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.”

…..= NOVADENTİST SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz